Blackend Is The End

Rabu, 21 Julai 2010

GAMBAR-GAMBAR RUNDINGAN DAMAI BALING 1955

Surat Chen Peng kepada Tunku Abdul Rahman
dikawal oleh pengawal keselamatan suruhan British
Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, David Marshall dan Hamid Jumat sementara rombongan PKM terdiri daripada Chin Peng, Chen Tien dan Rashid Maidin
Pulang Hampa setelah Tengku tidak berani membuat keputusan tanpa restu British
Chin Peng setibanya di Baling.
Bergambar sebelum memulakan rundingan.
Rundingan Baling 28 - 29 Disember 1955 di Sekolah Rendah Baling , Baling, Kedah

To Live Is to Die

free counters

Eye of the Beholder

Dyers Eve